Guatemala

Pensionspengar i kontroversiell gruva

Svenska AP-fonderna har investerat i ett kanadensiskt bolag som driver en guldgruva i Guatemala. Enligt flera miljö- och människorättsorganisationer har gruvan lett till allvarliga problem i området.

Den katolska organisationen COPAE är en av dem och Roberto Marani där säger att gruvan påverkar lokalbefolkningen mycket negativt.

– Nivån av tungmetaller i vattnet har ökat och den vattenkrävande guldutvinningen gör att brunnarna i området sinar. Allt fler säger att de drabbats av allvarliga hudsjukdomar sedan gruvan startade och att husen i närheten spricker när de spränger där, säger Roberto Marani.

Flera av dem som organiserat sig mot gruvan har också utsatts för anonyma dödshot, säger han.

I den här gruvan har de svenska AP-fonderna investerat genom sitt aktieinnehav i gruvföretaget Goldcorp, värt 242 miljoner kronor. AP-fonderna ska ta miljömässiga och etiska hänsyn när de placerar svenskarnas pensionspengar, men trots att man på AP-fondernas etikråd känner till problemen kring gruvan står investeringen fast. Kristina Hilleshöy är AP-fondernas etikråd.

– Vi följer de rapporter som kommer till oss. Men det är jättesvårt att verifiera det som olika frivilligorganisationer, lokalbefolkning, myndigheter och bolaget säger. Alla säger olika saker, menar Kristina Hilleshöy.

För drygt ett år sedan besökte AP-fonderna gruvan och bestämde efter det att låta göra en oberoende studie av eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter där. Men studien har blivit kraftigt försenad och situationen runt gruvan blir allt allvarligare. Det säger den katolske biskopen i området, Alvaro Ramazzini, som engagerat sig i frågan. Och han är upprörd över AP-fondernas investering i gruvan.

– AP-fonderna borde dra tillbaka sin investering i gruvan, säger Alvaro Ramazzini. Han tycker att det är motsägelsefullt att svenskarnas pensioner investeras i en verksamhet som enligt honom uppenbarligen bryter mot mänskliga rättigheter, samtidigt som Sverige är en viktig biståndsgivare.

Pontus Rosenberg är ansvarig för utvecklingsfrågor på svenska ambassaden i Guatemala och tycker också att AP-fondernas investering är problematisk.

– För det mayafolk som bor i området så är marken helig och det är inte alltid sådant som staten Guatemala respekterar. Så det finns en målkonflikt, man vill bekämpa fattigdom och samtidigt vill man investera pensionspengar i multinationella företag, säger Pontus Rosenberg till Ekot.

Malena Wåhlin
malena.wahlin@sr.se