Östersjön

Endast tre hamnar klarar av toalettavfall

Av de tolv största kryssningshamnarna i Östersjön är det endast tre som har kapacitet att ta emot kryssningsfartygens toalett- och avfallsvatten. Bristerna hos de övriga leder till att fartyg dumpar avfallet ute till havs, med ökad övergödning som följd, enligt Världsnaturfonden.

Enligt Världsnaturfonden (WWF) tar Östersjön årligen emot runt 350 kryssningsskepp. Dessa gör över 2 100 hamnstopp.

Hamnarna i Gdynia, Göteborg, Klaipeda, Kiel, Köpenhamn, Riga, Rostock, S:t Petersburg och Tallinn har låg eller rentav dålig kapacitet för avfallsvattnet, enligt granskningen. Endast Stockholm, Visby och Helsingfors får godkänt.