FN:

"Israel och Palestina krigsförbrytare"

FN säger nu att det finns bevis för att både den israeliska armén och den palestinska sidan gjorde sig skyldiga till krigsförbrytelser och troligen även brott mot mänskligheten under konflikten i Gaza.

Det är FN:s utredare Rickard Goldstone som nu presenterar sin 600 sidor tjocka rapport om konflikten.

Tidigare har flera människorättsorgansationer anklagat Isarel för krigsbrott.

Israel anser att FN:s rapport är ensidig.