Starka reaktioner i Israel efter FN-rapport

Israel har reagerat med ilska på den FN-rapport som beskyller såväl Israel som Hamas för krigsbrott under Gazakriget i vintras. Rapporten, som konstaterar att Israel använde oproportionerligt mycket våld är ensidig och orättvis menar Israel, som inte samarbetade med FN:s undersökningsteam.

En skamlig rapport vars budskap är att terror lönar sig, ett allvarligt bakslag för nationers rätt till självförsvar och för länder som försöker skydda sina medborgare från terror - så lyder några av de officiella kommentarerna i Israel - där man visste att rapporten skulle vara kritisk, men där man ändå överraskades av skärpan i anklagelserna.

FN-rapportens slutsats är att Israels krig riktades mot Gazas befolkning som helhet, en medveten användning av oproportionerligt våld riktat mot civilbefolkningen i enlighet med policyn att straffa, förnedra och terrorisera Gazas befolkning.

Förstörelsen av bostäder, fabriker, skolor, sjukhus, polisstationer, vattenreningssystem ingick i en systematisk policy som försvårat ett värdigt liv i Gaza, enligt rapporten.

Rapporten konstaterar också att avfyrandet av raketer från Gaza mot södra Israel utgör ett krigsbrott, möjligen också brott mot mänskligheten eftersom ingen åtskillnad gjordes mellan militära mål och civilbefolkningen.

Rapporten uppmanar båda sidor att ingående undersöka anklagelserna och om så inte sker bör FN:s säkerhetsråd överlämna ärendet till internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Israel inleder nu en diplomatisk och rättslig offensiv där målet är att förhindra en process i internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Israel, som vägrade samarbeta med FN:s undersökningsteam under ledning av den sydafrikanske juristen Richard Goldstone, menar att kommisionens mandat var ensidigt från början - eftersom FN bortsåg från det som enligt Israel gjorde kriget nödvändigt: de tusentals raketer som under åren avfyrats från Gaza mot södra Israel.

Israel påpekar också att man redan på egen hand undersökt över 100 anmälningar mot militärens uppförande i Gaza - bland annat de fall där soldater beskylls för att ha skjutit mot gazabor som viftat med vita flaggor.

FN-rapporten väntas ytterligare skada Israels anseende internationellt, även om det är oklart vilka de juridiska följderna kan bli. Det faktum att Israel anser sig ha världens mest moraliska armé, men samtidigt vägrar samarbeta med FN:s undersökningsteam, kommer att uppfattas som ett medgivande till skuld, skriver Aluf Benni tidningen Haaretz idag. Och framförallt, fortsätter han, hur kan Israel gå till krig efter detta? Israel har dragit på sig ett nytt allvarligt strategiskt hot - genom att man inte kommer att kunna få internationell legitimitet för liknande operationer i framtiden, skriver Aluf Benn.

Cecilia Uddén, Amman
cecilia.udden@sr.se