Omröstning om Barrosos framtid i dag

Mycket talar för att José Manuel Barroso i dag får Europaparlamentets stöd att fortsätta som ordförande för EU-kommissionen, ett av de mäktigaste uppdragen inom EU, ytterligare en mandatperiod.

Den socialistiska oppositionen lovade dock att den kommer att fortsätta striden om EU-kommissionens sammansättning och inriktning.

– Det handlar om Europas framtida inriktning, och då är det inte bara ni som bestämmer, herr Barroso, utan då är det även medlemsländerna och framför allt även det här parlamentet som bestämmer över sammansättningen av kommissionen, vem som får vilka poster och vilket program kommissionen ska ha, sa socialistgruppens ledare, den tyska socialdemokraten Martin Schultz.

Talare efter talare från Socialisterna och från De gröna framhöll att utvecklingen i Europa måste vändas, att finanskrisen visat att den ekonomiska politiken måste läggas om, att offentlig verksamhet måste skyddas, att sociala frågor måste får större utrymme och att ständig tillväxt inte kan vara det mål som ska stå före alla andra politiska mål för nästa EU-kommission.

Med stor sannolikhet kommer det dock vid voteringen klockan tolv i dag att finnas en majoritet för José Manuel Barroso, vars politiska hemvist är inom EPP-gruppen där bland andra de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna är med, och vars stöd han kan räkna med.

Stöd kommer även från den liberala gruppen, även om det inte är odelat, och även från den konservativa, EU-kritiska gruppen.

Socialisternas bekymmer är att de är splittrade i frågan om stödet till Barroso. Socialisterna från Spanien och från Barrosos hemland Portugal väntas stödja honom. Även om en del socialister, som till exempel de svenska socialdemokraterna kommer att rösta emot Barroso väntas många socialister också att avstå från att rösta.

Under debatten i Europaparlamentet krävde flera talare inflytande över hur portföljerna i den kommande kommissionen ska fördelas, från vilka partier kommissionärerna ska hämtas och att det ska vara jämn könsfördelning, trots att det delvis är frågor som Barroso som kommissionsordförande inte kan göra mycket åt, då det är upp till varje medlemsland vem som ska nomineras som kommissionär.

Stefan Winiger, Strasbourg
stefan.winiger@sr.se