Greenpeace:

Sverige skuld till uteblivet fiskestopp

Medelhavsländerna inom EU blockerar ett beslut att EU ska stödja ett internationellt fiskestopp på den utrotningshotade, blåfenade tonfisken. Miljöorganisationen Greenpeace anser att Sverige har ansvaret för att läget just nu är låst.

– Vi är besvikna på att det svenska ordförandeskapet inte gjorde mer för att hitta en gemensam hållning, säger Mark Breddy, talesman för Greenpeace i Bryssel.

Den blåfenade tonfisken är utrotningshotad. Dess öde är att köttet är en delikatess som bland andra sushiälskare världen över är beredda att betala mycket för.

Vad det just nu handlar om är att det finns ett förslag om ett fiskestopp för att ge arten möjlighet att återhämta sig.

EU-kommissionen vill att hela EU ska backa upp det förslaget när länderna som står bakom konventionen om handel med utrotningshotade arter möts.

Men vid ett möte med nationella experter från EU-länderna i Bryssel fanns det en blockerande minoritet av Medelhavsländer, länder där tonfiskfiske har traditioner sedan antiken och där finns stora ekonomiska intressen i fisket.

Det betyder att om inget händer kommer EU inte att kunna ställa sig bakom fiskestoppet.

Det finns dock en strimma hopp, nämligen att EU:s miljöministrar tar tag itu med saken och bestämmer att EU ska förorda ett fiskestopp, oavsett vad experterna från Sydeuropa säger.

– Det vi vill se nu är att det svenska ordförandeskapet verkligen ser till att frågan kommer upp på miljöministrarnas möte före årets slut, säger Mark Breddy på Greenpeace.

Stefan Winiger, Bryssel
stefan.winiger@sr.se