Ghezali kunde säga mycket litet till UD

Svenska UD har varit knapphändigt med uppgifter om vad som framkom när svensk personal i går fick besöka Mehdi Ghezali och tre andra svenskar som hålls fängslade i Pakistan. UD säger att de såvitt kan bedömas mår bra. Men enligt Ekots källor tilläts bara ett mycket begränsat utbyte med Ghezali.

Svensk personal hade enligt Ekots källor inte tillfälle att ställa några detaljerade frågor till vare sig Mehdi Ghezali eller den andre svenske mannen i gruppen, till exempel om hur de behandlats i fångenskap eller hur de ser på terrormisstankarna mot dem. Men den svenska personalen bereddes möjlighet att något mera ingående tala med den 19-åriga kvinnan och även att observera hennes tvååriga barn.

Fångarna hålls fortfarande åtskilda och tillåts inte kommunicera med varandra, eftersom utredningen pågår. Också amerikanska myndigheter har intresserat sig för fallet. Utrikesdepartmentet i Stockholm säger efter mötet i går att fångarna såvitt man kan bedöma mår efter omständigheterna bra och att ärendet nu fortgår som ett konsulärt fall där det är pakistanierna som driver saken vidare.

UD verkar därmed vilja betona att svenskarnas öden helt avgörs i Pakistan och att utgången är något Sverige inte kan eller vill påverka. Den svenska personalen fick inte ta några bilder av fångarna under besöket i går, som inklusive olika formaliteter pågick i några timmar. Och inget är sagt om det kan bli några fler besök.

Inför att besöket arrangerades fick svensk personal på plats ta emot en begäran om mer information om de gripnas aktiviteter innan de anlände till Pakistan, erfar Ekot. Det gäller information som myndigheterna där anser sig behöva innan utredningen kan slutföras. Pakistanierna har hittills inte sagt något om när en eventuell rättegång mot svenskarna kan inledas.

Nils Horner, SR Asienkorrespondent
nils.horner@sr.se