Iran ska öva kärnkraftsförsvar

Iran kommer att genomföra en omfattande övning i att försvara landets kärnenergianläggningar.

Övningen börjar i morgon och syftar till att stärka Irans förmåga att avvärja flyganfall mot kärnanläggningarna.

Iran misstänks ju av västvärlden för att försöka framställa kärnvapen, och varken USA eller Israel har uteslutit möjligheten av att slå till militärt mot iranska kärnanläggningar.