Jordbruksföretaget Black Earth gör förlust

Black Earth Farming redovisar en förlust på drygt 120 miljoner kronor för årets tredjekvartal. Det var en fördubbling av förlusten från förra året.

Jordbruksföretaget Black Earth Farming som producerar spannmål i Ryssland har tuffa tider. Fallande priser på spannmål har gjorde att företaget förlorat omkring 213 miljoner kronor hittills i år.

Trenden att stater och företag köper upp stora arealer jordbruksmark i andra mindre utvecklade länder har varit stark de senaste åren, men när det gäller Ryssland har intresset från utländska investerare för att köpa upp jord svalnat ordentligt, säger Black Earth Farmings vd Sture Gustavsson.

– I dag ligger nog den delen helt nere. 2005–2006 fram till andra halvan av 2008 såg vi en hel del aktörer. Sedan förra hösten kan vi dock nog säga att i dag expanderas inte all i Ryssland, säger Sture Gustavsson.

Det har inte varit något toppenår direkt för den som har velat tjäna pengar på att odla spannmål i Ryssland. På de flesta håll har priser sjunkit sedan toppnoteringarna för ett par år sedan.

Goda skördar i år har också gjort att priserna på bland annat vete och korn som Black Earth Farming producerar på sina stora uppköpta arealer i Ryssland har fallit kraftigt.

Nu väntar fortsatta besparingar för Black Earth Farming där bland andra svenska investmentbolaget Kinnevik är storägare.

Företaget fortsätter också att köpa sig fler gamla lagerbyggnader och liknande från Sovjeteran för att kunna lagra mer av skördarna i framtiden och kunna vänta in prisuppgångar.

Trots fallande spannmålspriser i lågkonjunkturens spår ser bedömare en tydlig trend där det har blivit allt mer intressant för stater och företag att köpa jordbruksmark utomlands, särskilt i utvecklingsländer.

Den amerikanska organisationen International Food Policy Research Institute räknar i sin senaste rapport med att odlingsbar mark motsvarande 20 miljarder till 30 miljarder dollar har köpts upp eller arrenderats bara sedan 2006 av företag eller länder som Kina och Saudiarabien.

Det handlar om landarealer motsvarande en femtedel av den odlingsbara ytan i EU.

Institutet varnar också för att stora problem kan följa i de här affärernas spår när länder som Kina vill säkra sin framtida tillgång på spannmål att föda sin växande befolkning med.

Harald Svensson är chefekonom på jordbruksverket och han ser flera risker.

– Vi får ju förutsätta då att man iakttar till exempel mänskliga rättigheter och sådana grundläggande saker. Gör man inte det kan vi ha ett problem, säger Harald Svensson.

Trots farhågorna pekar International Food Policy Research Institute också ut möjliga positiva effekter till följd av landuppköpen. Eftersatta och fattiga länders jordbruk moderniseras och en effektivare världsproduktion minskar risken för matbrist.

Black Earth Farmings vd Sture Gustavsson ser en ljus framtid i Ryssland trots de nuvarande förlusterna.

– Jag tror att tittar man på värdering kan man nog säga generellt över alla bolag som håller på inom den här sektorn att de är kraftigt undervärderade i dag.

När får vi se Black Earth Farming göra vinst igen?

– På nedersta raden tar det väl ytterligare något år till, säger Sture Gustavsson, vd för Black Earth Farming.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se