Kina anger mål för utsläppsminskning

Kina anger för första gången hur mycket man kan tänka sig att begränsa sina koldioxidutsläpp. Samtidigt är det nu klart att Kinas premiärminister Wen Jiabao reser till klimatförhandlingarna i Köpenhamn.

Genom att skicka premiärminister Wen Jiabao till Köpenhamn visar Kina att landet vill spela en aktiv roll vid klimatmötet som börjar nästa månad.

I dag har också den kinesiska regeringen angett sitt klimatmål i siffror. Kina är berett att minska sin så kallade "kolintensitet" med mellan 40 och 45 procent fram till 2020, räknat från 2005 års nivå.

Olika länder använder olika sätt att beräkna sina minskningar av koldioxidutsläpp och för Kina är så kallad "kolintensitet" ett nyckelbegrepp.

Genom att använda "kolintensitet" i stället för att ange ett antal ton koldioxid ger Kinas regering ekonomin obegränsat tillväxtutrymme så länge det samtidigt sker en effektivisering av energianvändningen.

Kina har inte lovat att släppa ut mindre koldioxid i atmosfären och har inte accepterat något utsläppstak.

Yu Jie som arbetar på den brittiskbaserade organisationen Climate Group säger att Europas roll i klimatförhandlingarna är avgörande.

- Kinas ledare vill att de industrialiserade länderna ska föregå med gott exempel och visa upp fungerande lösningar, sedan följer Kina efter, säger Yu Jie.

Talespersoner för den kinesiska regeringen är noga med att betona de historiska koldioxidutsläppen.

För även om Kina numera är världens största utsläppskälla, så står USA och Europa för det mesta av det överflödiga koldioxid som nu hotar världens klimatsystem.

Som en följd av den snabba industriella utvecklingen i Kina de senaste åren lider många platser av energibrist och oberoende av klimatkrisen arbetar kinesiska myndigheter redan för att minska energianvändningen.

2006 började Kina en kampanj för att spara energi. Då var målet att minska energiintensiteten med 20 procent till 2010, ett mål som man förväntas nå tack vare finanskrisen som tillfälligt tvingade industrin att bromsa in.

Det gör att Kina redan har klarat av mer än hälften av sitt koldioxidmål fram till 2020.

Kritiker menar att landet skulle klara av att göra mer än så, medan regeringen säger att redan det här målet sätter landet under enorm press.

Hanna Sahlberg, Peking
hanna.sahlberg@sr.se