Iran planerar mer uran-anrikning

Irans regering godkände i dag en kraftig ökning av sitt kärntekniska program. Enligt de nya planerna ska det byggas tio nya anläggningar för att anrika uran.

I fredags antog FN:s atomenergiorgan IAEA en resolution som kritiserar Iran och kräver stopp för bygget av en ny anläggning för anrikning av uran.

Iran förnekar att landet försöker utveckla kärnvapen och hävdar att civil kärnkraft är det enda målet med den kärntekniska verksamheten.