Krisen i Lettland

Den ekonomiska krisen i Lettland är fortfarande djup även om ekonomerna ser en ljusning vid horisonten. Men den ljusningen har inte familjen Melbiksis, mamma, pappa och två barn, märkt. Vi har följt familjen i över ett år nu och båda föräldrarna är fortfarande utan arbete, men de har åtminstone tid att leka med barnen. Reportage av Christer Fridén följt av samtal med Torbjörn Becker, ekonom handelshögskolan. 17-timmen