Bakgrund Korea: Lång historia av spända relationer

Spänningen stiger på Koreahalvön sedan en internationell undersökningskommission funnit vad den anser vara bevis för att Nordkorea den 26 mars sänkte den sydkoreanska korvetten Cheonan och dödade 46 sjömän.

Enligt kommissionen träffades fartyget under en patrullering på omtvistat vatten på gränsen mellan Nord- och Sydkorea av en torped med samma särdrag som en torped Sydkorea tidigare lyckats lägga beslag på.

Därmed kunde den sydkoreanska regeringen rikta anklagelser mot Nordkorea och hos FN:s säkerhetsråd kräva fördömanden och skärpta sanktioner och dessutom vidta en rad egna bestraffningsåtgärder som att avbryta allt ekonomiskt samarbete och att delta i ett internationellt maritimt samarbete för att förhindra spridning av kärnvapenteknologi varvid nordkoreanska fartyg kan uppbringas.

En gängse förklaring till Nordkoreas torpedattack mot det sydkoreanska fartyget är att Nordkorea anser sig förödmjukat i en skottlossningsincident mellan två av ländernas marina enheter ett år tidigare.

Nordkorea nekar till anklagelserna och har krävt att få sända en egen undersökningskommission till Sydkorea. Det viktigaste som Nordkorea skulle kunna göra - av betydelse för hur Kina ska agera i säkerhetsrådet - vore att lägga fram bevis för att dess ubåtar inte var i området där korvetten sänktes vid den aktuella tidpunkten. Få tror att så kommer att ske.

Istället ser vi nu ett eskalerande ordkrig som få tror kommer att gå utöver detta, även om den nordkoreanska retoriken kan ge ett krigshetsande intryck.

En av Nordkorea sannolikt förbisedd bieffekt av händelsen är att Japans premiärminister Yukio Hatoyama kan komma att frångå sitt vallöfte att tvinga amerikanarna att lägga ner sin stora militärbas på ön Okinawa.

Det som det finns skäl att oro sig för är att någon annan incident kan inträffa och därmed utlösa något farligare. Med hundratusentals soldater redo på båda sidor om gränsen är risken stor att något kan gå fel.

Nord- och Sydkorea skrev aldrig något fredsavtal efter kriget 1950-53, så i teknisk mening råder bara vapenstillestånd (fortfarande övervakad av bland annat svensk militär).

Historien sedan dess är rik på incidenter med soldater som plötsligt löpt amok, upptäckt av hemliga nordkoreanska invasionstunnlar och annat.

Det har likaså varit många upp- och nergångar i relationen. Upp var det under Kim Dae-jungs så kallade solskenspolitik (som gav honom fredspriset). Sedan Lee Myung-bak blev president 2008 har det åter kärvat. Han har bland annat stoppat mycket av det sydkoreanska biståndet och därmed bidragit till Nordkoreas än mer prekära ekonomisk läge.

Till detta bidrar också de internationella sanktioner som infördes efter förra årets förnyade kärnvapenprov i Nordkorea.