Skivor på jobbet från HRF

Ros Marie Stridh och Gunvor Jonsson, teckentolkade hela sändningen från Hörselskadades förening...