Fredag 20 maj 2011

Fåntrattar och kvalitetstid i Ordalaget

22 min

Det blir flera lyssnarinlägg i dagens program:Det gäller bland annat orden fåntratt, busvissla, leverera och utrycket " dö i förtid". Vi sågar också begreppet "kvalitetstid".

 

Samtalet förs som vanligt i kamratlig och öppenhjärtig anda och vi håller med lyssnaren Göran att rimfrost är ett vackert ord. Han tycker också att leverera har fått en alltför vid betydelse. (Förr handlade det om varuleverans.) Nuförtiden kan man tydligen leverera inom alla områden:sång, fotboll, tankar etc. Göran anser att vi ska eliminera det alltför breda användningsområdet av ordet leverera. Vi bifaller och ordfäster.

Signaturen "Stockholmsfraktionen" anser vi inte ska tappa bort gamla hederliga skällsord som fåntratt och lurk. Vi håller med och råkar i förvirringen K-märka fåntratt två gånger, vilket ger ordet ett extra gott skydd i framtiden.

Lyssnaren Lars ger några roliga exempel på felaktiga meningar i radio/teve och har funderingar på uttrycket "dö i förtid", vilket leder till ett resonemang om vad detta innebär - och vad är normaltid ? På Lars´ uppmaning K-märker vi ordet busvissla.

Christina Kjellsson spanar i den språkliga djungeln och finner att vi tycks ha en uttbredd och kollektiv skräck för ord som börjar på F, tex. farligt, får inte, förbjudet, fusk och fel. I många olika sammanhang hör vi stället det vaga konstaterandet "Det är inte OK". Uttrycket ordfästs.

För att legitimera alltför korta stunder av samvaro använder vi numera ordet "kvalitetstid", påpekar Stefan Hanberg. Ordalaget ordfäster.

De engelska orden i svenskan blir alltfler - det noterar vi ofta i programmet. Lars T. Johansson kommer med dagens bidrag:
walk-in-closet, vilket är detsamma som klädkammare ! Vi rekommenderar användning av det sistnämnda ordet.