Fredag 21 oktober

Slå följe med Ordalaget !

23 min

Orden skock, droska och självupptagen potatis är föremål för kommentarer i dagens program. I övrigt förekommer tex ett resonemang om hur uttryck för en företeelse förändras genom åren.

Flera lyssnare har hört av sig via mejl:
Åke S. har noterat att jajamen, jojomen och jajamensann förekommer allt för flitigt och Lars F. har hört uttrycken handplockade kantareller och självupptagen potatis. Den sisnämnde gillar också ordet skock, vilket vi K-märker. Sen följer ett resonemang om vad som skiljer en skock från en flock, men den analysen leder inte riktigt ända hem.
Göran beskriver lyriskt det gamla ordet för taxi, droska, vilken föranleder Lars. T. Johansson att än mer lyriskt beskriva gamla tiders Volvosugga.
Vi K- märker droska, liksom slå följe, eftersom Lars T. tycker att samåka låter så tråkigt.
Om du råkar ut för en buzzador på en middag , så är det en sponsor, en person som vill göra reklam för maten ni äter, säger Christina Kjellsson, som därefter beskriver hur ordet brainstorming övergått till att spåna och sen till att ha en sittning. Det utmynnar i ett resonemang om hur företeelser kan få alltmer lösa och till intet förpliktande uttryck. Vi talar också en del om ordet event.
Dagens sammanträde leder också till en ordfästning av adjektivet lökigt=tråkigt.