Fredag 28 oktober 2011

Landin möter Jocke Sandström

22 min

Jocke som är ambassadör för föreningen Hjärnkoll. Han reser runt och föreläser om hur det är att drabbas av sjukdom som faller inom begreppet , psykiska sjukdomar.

Pratar vi öppet om psykisk ohälsa så får vi en större acceptans och därmed ett friskare samhälle. Det är vad vi menar med temat för kampanjen Hjärnkoll - ”För ett psykiskt friskare Sverige”.

Kunskapsspridning och förändring av allmänhetens negativa attityder och beteenden är en viktig insats för att människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning ska kunna återhämta sig och/eller hitta strategier för att kunna hantera sitt liv." Hämtat från Hjärnkolls hemsida"