Sverige bör minska utsläpp med 77-96% till år 2020

I Klimatförhandlingarna i har Sydafrika och Filippinerna framfört tuffa förslag på utsläppsminskningar för industriländerna på i snitt 40% till år 2020. Men de mest utvecklade länderna bör sänka sina utsläpp betydligt mer än så. I topp på u-ländernas lista ligger Sverige som borde minska sina utsläpp de närmsta 10 åren med 77% anser och med 96% anser Filippinerna.
– Det är lite svårt att ta dessa siffror på allvar, anser den biträdande svenske förhandlaren Agnes von Gersdorff på plats i Bonn. Varför sa de inte 100 % i så fall på en gång?