Här är fortsättningen på Klotets GMO-chatt

Tyvärr fick inte allt plats i ett blogginlägg, här är resten.

Dennis Eriksson:Vete har länge varit knepigt att transformera, men man är väl på väg, och det där med torkresistens skulle vara utmärkt att använda i arida och semi-arida klimatzoner. Men jag undrar själv om det i de flesta fall inte skulle vara bättre att först satsa på att utveckla brukarmetoder som utnyttjar vatten på ett effektivt och uthålligt sätt.
Allan Edblom:Angående Round Up. Hur många av de trädgårdägare i Sverige som använder Round Up känner till restriktionerna. Om vi vill ta bort de negativa konsekvenserna behövs helt andra åtgärder. Licensierade användare?
Harald Cederlund:Tja, det kan jag inte riktigt svara på. De formuleringar som finns att köpa för hemanvändare är ganska utspädda och kommer därför förmodligen inte med särskilt mycket restriktioner. Det som gäller skulle jag föreställa mig måste stå på förpackningarna. Alla yrkesanvändare måste genomgå en utbildning för att få handskas med pesticider.
Kajsa Sund:Kan inte genmodifiering å alla kemikalier som vi hör till ligga bakom den cancerepidemi vi ser oxå? Jag tycker vi ska hålla oss till det som är naturligt för att undvika såna risker
Eleonora Horn:Ja, jag tycker att man ska undvika alla kemikalier som bara går. Huruvida genmodifieringen skulle kunna ge cancer kan jag inte uttala mig om.
AnnLouise M:En gensekvens som finns naturligt i en organism som vi brukar äta, varför utgår man ifrån att samma sekvens är farlig att äta om den flyttats till en annan ätbar organism?
Dennis Eriksson:Aha ja, jo det finns ju många som har uppfattningen att det är onaturligt att flytta gener mellan två organismer som inte skulle kunna korsa sig själva ute i naturen. Men frågan om vad som är onaturligt kan vi hålla på länge med.
:Bara en kommentar till det där med ekologisk odling och GM-grödor. Personligen tycker jag att det skulle vara väldigt intressant att se några av de framtida GM-grödorna just inom ekologisk odling. Grödor som kräver mindre kväve eller bekämpningsmedel borde ju egentligen vara perfekta!
Dennis Eriksson:Håller helt med!
Moderator:Nu är Klotets chatt om GMO stängd. Tack för alla bra inlägg och intressanta svar. Klotet
Anders:Varför kontrolleras det inte vilka djur/insekter som påverkas av GMO-grödor när de kommer ut i verkligheten? Vem står till svars för de insekter/ djur som eventuellt dör av GMO-grödor när de släpps ut i verkligheten?
Harald Cederlund:Det finns ganska mycket studier utförda i verkligheten på hur insekter och mikroorganismer i marken påverkas av GM-grödor. Dessa studier har inte påvisat att det skulle vara något problem.
Kajsa Sund:Varför ska vi ha genmodifiering överhuvudtaget. Är det inte bara ett sätt för företag typ Monsanto att tjäna stora pengar. Förr höll de på med kemikalier - nu GMO. Inte särskilt tryggt
Dennis Eriksson:Jag använder genteknik i mitt forskningsprojekt, läs mer om det i mitt blogginlägg. Alla som håller på med genteknik gör det inte för att tjäna pengar.