Hur hanterar våra politiker osäkerhet inom klimatvetenskapen?

I morse rapporterade ekot att  Det är statsvetaren Åsa Knaggård som granskat utredningsmaterial från ämbetsverk, rapporter från vetenskapliga kommittéer, propositioner, tidningsartiklar, tal och riksdebatter. Dessutom har hon intervjuat tjänstemän, forskare och tidigare miljöministrar och, enligt ekot, funnit att den vetenskapliga osäkerhet som finns i klimatfrågan inte spelar någon roll då politiska beslut skall fattas.

Jag har inte hunnit läsa avhandlingen men däremot en sammanfattande artikel om densamma  Experter i klimatpolitiken– ett mångfacetterat samspel mellan experter och politiken som författaren publicerat i tidskriften
Det är verkligen mycket intressant läsning för den som vill veta mer om hur forskare och andra experter samspelar med varandra och med våra politiker i den komplexa klimatdebatten. Och för den som vill försöka förstå varför just denna debatt kan bli så förvirrande, laddad och oerhört polariserad.

 skriver bland annat:  Problemet för forskningen är att vad som anses vara farligt ( för klimatet min anm.) är en värdefråga, eftersom det avgörs av vad vi kan tänka oss att acceptera, vilket kan variera mellan olika situationer och människor. 

Problemet för politikerna är att frågan om en farlig nivå är så komplex.. svårigheterna att fastställa en långsiktig klimatutveckling gör den svår att överblicka vilket betyder att det blir besvärligt för politiker att fatta beslut om var en farlig nivå ligger. 

Lägg därtill att  förbränning av fossila bränslen handlar om vår ekonomis kärna, att de fulla effekterna av våra utsläpp av växthusgaser kommer att synas först om flera hundra år, samtidigt som det krävs åtgärder idag för att minska en framtida klimatpåverkan  och att vi inte fullt ut känner till hur känsligt klimatsystemet är så har vi några av de viktigaste ingredienserna för att koka en riktig häxkittel.  

Åsa Knaggård gör också en analys av hur målet om högst 2 graders medeltemperaturökning på jorden blivit den brygga mellan olika vetenskapliga discipliner men också mellan vetenskap och politik som gör det möjligt att skapa en gemensam förståelse mellan de olika världarna. 

Läs artikeln. Där står mycket mer tänkvärt.