Kärnavfallsfrågan: Tar tillbaka begäran om att få ut Szakalos mail

Michael Karnerfors, så heter den person som begärde ut fem års mail som skickats till och från KTH-forskaren Peter Szakalos. Karnerfors säger nu till Klotet och att han inte förstod att hans begäran skulle få så stora konsekvenser och tar nu tillbaka sin begäran att få ut Szakalos e-post.

Klotet berättade i denna veckas program (21 oktober) att emeritus professorn Rune Lagneborg hoppar av rollen som moderator för Kärnavfallsrådets möte i Stockholm den 16 november, ett möte då man skall diskutera hur beständiga kopparkapslarna är emot korrosion. Anledningen var att han tyckte att Svensk kärnbränslehantering, SKB, bemött de forskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH, oseriöst när de kritiserat metoden med kopparkapslar för slutförvaringen av kärnbränsle. Droppen som fick bägaren att rinna över var när någon begärde ut all e-post som skickats till och från KTH-forskaren Peter Szakalos under fem års tid. Lagneborg såg detta som rena trakasserierna emot Szakalos och bestämde sig för att säga upp sitt uppdrag som moderator på Kärnavfallsrådets seminarium.

Klotet valde då att inte gå ut med Michael Karnerfors namn eftersom det är hans fulla rätt att begära ut mail från en offentlig inrättning på detta sätt, det är dock mycket ovanligt att det sker urskillningslöst på detta sätt så långt tillbaka i tiden. Vanligare är att journalister, eller andra, begär ut offentliga handlingar från en viss tid, om ett visst ämne, eller till och från en viss person.

Nu har Karnerfors själv hört av sig till Klotet och berättar att han inte insåg vilka konsekvenser hans begäran att få ut mailen skulle få. Karnerfors tar nu tillbaka sin begäran och säger att det är viktigt att Szakalos och co. får tid på sig att förbereda sig för Kärnavfallsrådets seminarium.  Enligt honom var det inte syftet med begäran att förstöra för KTH-forskarna utan att ta reda på mer om teorierna kring korrosionen av kopparkapslarna.

Michael Karnerfors står bakom en webbsida på Internet som heter . Hemsidan syftar bland annat till att sprida information om kärnkraft och att motverka myter, och som de skriver, ”junkscience” kring atomkraft. Karnerfors säger till Klotet att det finns allt för mycket missuppfattningar om kärnkraft som de vill motarbeta.

Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se