Mer energimärkning

Det ska bli lättare för oss konsumenter att välja varor utifrån hur mycket energi de förbrukar. Idag finns det en energimärkning av hushållsapparater som t.ex. kylskåp och ugnar, men nu kan den här märkningen börja gälla många fler energirelaterade varor som t.ex. värmepumpar och fönster. För ministerrådet i EU och Europaparlamentet har nu kommit överens om om att direktivet för ska utvidgas. Det innebär att även våra datorer kan bli aktuella för märkning.

Klotets reporter Pelle Zettersten har tittat närmare på just våra datorers miljöbelastning. Om det är själva tillverkningen av dem, med alla råvaror som går åt vid produktionen, eller om det är just datorernas energiförbrukning när vi använder dem som har den största miljöbelastningen får du svar på i nästa veckas program av Klotet. Missa inte det!