Kina klarar mycket större utsläppsminskningar än de lovar

Kina skulle gott och väl klara att göra sin del av de utsläppsminskningar som behövs för att världen skall klara 2 graders målet. Landet kan samtidigt både minska sina utsläpp och fortsätta att moderniseras och utvecklas ekonomiskt de närmaste decennierna. Det slås fast i rapporten som presenterades idag. Rapporten är unik eftersom den tagits fram av femtio ledande kinesiska ekonomer, i samarbete med och ett antal namnkunniga västerländska ekonomer, bland annat Nicholas Stern och Klas Eklund. Receptet för en snabb övergång till ett lågfossilt samhälle är först och främst att ta bort nuvarande subventioner på fossila bränslen och att höja priset på kol tex med hjälp av skatter. Andra sektorer där det går att effektivisera bort mycket koldioxidutsläpp är enligt rapporten den kinesiska byggnadssektorn och transportsektorn.

-Den här rapporten visar att Kina kan komma väldigt långt på egen väg. Tekniken finns, men sen är det frågan om vad som är möjligt ekonomiskt. För att hålla sig under 2 graders målet tror vi att man måste skapa internationell finansiering, via koldioxidmarknader helt enkelt.  Säger Karl Hallding kinaexpert på SEI och en av rapportens huvudförfattare.

Karl Hallding berättade idag, när rapporten presenterades på tankesmedjan, att upprinnelsen till samarbetet var att SEI blev kontaktade av en grupp förhållandevis marknadsliberala kinesiska ekonomer som fått sig en tankeställare av den sk. Rapporten som presenterades 2006 visade på hur kostnaden för att ta itu med klimathotet ökar ju längre ett samhälle väntar med att sätta in nödvändiga åtgärder.

Redan idag gör Kina relativt stora energieffektiviseringar och satsningar på förnyelsebar energi men Karl Hallding menar att drivkraften fram tills nu framförallt varit energisäkerhet.

- Det faktum att Kina redan är 50% beroende av importerad olja och att man dessutom sedan 2007 är nettoimportör av kol är en säkerhetsrisk för landet. Att inte ha kontroll över behovet av energi som är såpass grundläggande för hela det kinesiska utvecklingsprojektet.

För ett par år sedan publicerades ett stort arbete av kinesiska forskare som visar att Kina är en förlorare i en framtid med förändrat klimat: landet kommer i mycket högre grad än andra att drabbas av negativa konsekvenser av klimatförändringar. Detta har nu blivit ytterligare en drivkraft för kinesiska politiker att skynda på övergången till ett lågfossilt samhälle, enligt Karl Hallding.

- Och det tredje argumentet är att Kina tror att de kan bli vinnare på en framtida marknad för klimatvänlig teknik. Där är man ju redan idag en av världens största producenter av solpaneler, man kommer väldigt snabbt på vindsektorn och är ledande inom batteriteknik för elbilar osv.

Skulle Kina nu lyckas med en snabb omställning till ett lågfossilsamhälle spår författarna nya möjligheter för landet - att tjäna stora pengar på framtida utsläppshandel!

Ett framtida Kina med än starkare muskler alltså, men det är inte något vi kommer att få se så mycket av redan i Köpenhamn, tror Karl Hallding. - Kina vill fortsätta att stå i bakgrunden än så länge.

Lyssna på en längre intervju med honom här.