Torka i Köpenhamn

Det råder politisk torka i klimatförhandlingarna, när bara 2 dar kvarstår och ministrarna är på väg mot Köpenhamn för att klara alla knäckfrågor. Idag onsdag direktsänder Klotet och samtalar bland annat med prof. Johan Rockström från Stockholm Environment Institute och prof. Björn-Ola Linnér från Linköpings Universitet om glappet mellan vad klimatforskarna säger måste till och vad politikerna hittills levererat.

I den globala uppvärmningens spår har också svår torka blivit allt vanligare på jorden. Och för att undvika framtida svältkatastrofer presenterade Världsmeteorologiska organisationen under en presskonferens ett standardiserat sätt att mäta torka så att man ska kunna varna hotade länder flera månader i förväg. Det berättar WMO-chefen doktor Mannava Sivakumar, på .

– Hela idén med ett index är att få fram ett varningssystem. De flesta länder ber om hjälp när torkan redan har slagit till men om varningen kan komma 1-2 månader i förväg så kan länder hinna förbereda sig, säger Dr. Mannava Sivakumar.

Mannava Sivakumar är ansvarig för Världsmeteorologiska organisationen WMOs avdelning för klimatförutsägelser och anpassning. Han ger exemplet Kenya där det råder svår torka, nått som förr brukade inträffa vart tionde år, nu snarare vart annat. Och enligt FNs klimatpanel IPCCs förutsägelser kommer torka bli allt vanligare framöver.

Men om bönderna kan hinna förbereda sig genom att odla en annan mer torktålig gröda, och regeringarna kan be rika länder och biståndsorganisationer om hjälp i förväg, inte när torkan redan är ett faktum och många människor nått svältgränsen, så kan mycket vinnas tror Sivakumar. 80 procent av världens jordbruksmark vattnas bara med regn.

Så när 60 experter träffades häromveckan inom WMO var det för att ta fram ett gemensamt standardiserat sätt att mäta onormalt små regnmängder. Då kan meteorologer världen över jämföra dagens regnmängd med insamlade regnnivåer från flera decennier i databaser och då ger det nya systemet snabbt röda minussiffror när torka hotar. Inom ett år kan det nya varningssytemet tas i bruk enligt Sivakumar. Och WMO jobbar nu också med att få fram varningar för när vattnet i floder och sjöar och grundvatten sjunker mot farligt låga nivåer, för att förbättra torkprognoserna ytterligare.