Climate Scoreboard visar resultaten av vad länderna lovat göra hittills

C-ROADS är dataprogrammet där politiker och förhandlare kan stoppa in siffrorna från sina förhandlingsbud och se konsekvenserna av dem inom några sekunder. Det interaktiva dataprogrammet har tagits fram av ett team vetenskapsmän, dataprogrammerare och kommunikatörer på  i Hartland, USA inför Köpenhamnsmötet för att hjälpa beslutsfattare och forskare att tala samma språk.

- Vi har kommit till Köpenhamn för att försöka överbrygga avståndet mellan var klimatvetenskapen står idag och vad politikerna beslutar säger biologen Beth Sawing som leder arbetet.

C-ROADS bygger på de olika klimatmodeller som IPCC använder sig av men är mycket enklare och snabbare att köra och tillåter på så sätt alltså politiker och förhandlare att själva stoppa in olika procenttal för utsläppsminskningar, även under själva förhandlingarna och på några sekunder kunna se de beräknade resultaten för klimatet.

Climate Interactivate-teamet på åtta personer har ägnat ett och ett halvt år att ta fram verktyget inför Köpenhamnsmötet och säger att det spridits över förväntan. I USA har det använts av både senatorer och kongressmän.  

- Politikerna säger: ge mig råd, tala om vad jag ska göra. Men vetenskapsmän är inte tränade att tänka så. Vi talar om sannolikheter och möjliga konsekvenser av en eller annan handling.

Climate Interactives förhoppning är alltså att dataprogrammet  C-ROADs tillsammans med de övriga interaktiva verktyg de tagit fram alltså ska kunna råda bot på detta genom att ge sekundsnabba svar om olika tänkta scenarios. Direkt på politikernas och förhandlarnas egna små laptops om de så vill.

Hör en längre intervju med Elisabeth Sawing om hur hon ser på sitt ansvar som forskare att överbrygga gapet mellan vetenskaplig kunskap och politisk verklighet.