Bråttom att få igenom ny klimatlag i USA

Efter sex månader av hårda förhandlingar la senatorerna Kerry (demokrat) och Libermann (oberoende) fram ett nytt förslag till klimatlag inför USA:s senat i förra veckan. Oljeläckan i Mexikanska golfen har gjort frågan ännu mer komplicerad. Samtidigt närmar sig valrörelsen inför kongressvalen i höst med stormsteg, då demokraterna befaras mista många platser i parlamentet. Lagförslaget innehåller köttben både till miljörörelsen, industrin och kuststater som inte vill ha någon spillolja längs med sina stränder...

Förslaget innehåller samma klimatkrav som redan representanthuset röstade igenom för knappt ett år sen: 17 % minskning av USA:s koldioxidutsläpp till år 2020 (från 2005 års nivå). För att kunna jämföra med EU:s utlovade 20-procentiga utsläppsminskningar till samma årtal, så motsvarar USA:s bud en 3 % reducering (från år 1990s nivå). Men till år 2050 ska USA enligt förslaget ha minskat sina ustläpp med 83 %.

För att tillmötesgå den energiintensiva industrin så kommer kraven på utsläppsminskningar införas så sakteliga med start år 2013. Det ska dessutom delas ut en hel del gratis utsläppsrätter och införas skatter på varor från länder som inte infört begränsningar av klimatgaser. Och så kommer inte längre EPA, USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, få reglera koldioxid enligt lagen Clean Air Act, vilket enligt vissa bedömare kunde lett till mycket tuffare krav på amerikansk industri. Inga delstater ska heller få sätta upp egna (strängare) utsläppstak.  

Och för att inte den amerikanska livsstilen ska hotas allt för mycket så ska 2/3 delar av intäkterna från försäljningen av utsläppsrätter gå tillbaka till konsumenterna. Senator John Kerry sa under presskonferensen förra veckan att:
--  Effekterna av den nya lagen för konsumenterna kommer bli väldigt, väldigt små.

Lagförslaget innehåller också 54 miljarder US Dollar i statliga lånegarantier för byggandet av 12 nya kärnkraftsreaktorer och så ska nya kolkraftverk få hjälp med pengar till CCS-teknik så att koldioxiden kan pumpas ned i jorden.

President Barack Obamas utsträckta hand till republikanerna om att öppna för mer oljeborrning längs USA:s kuster har i ljuset av läckan i Mexikanska golfen inte fallit väl ut. Därför utlovas i det nya lagförslaget de delstater som inte vill ha mer oljeborrande till havs en vetorätt inom 12 mil från kusten och dessutom möjligheten att få inkomster från oljan om de ändå säger ja till nya borrtorn.

Senator Lindsey Graham, som varit med att utforma det nya lagförslaget, var inte med vid förra veckans presskonferens och låter hälsa att han anser att det inte är läge att driva igenom en ny klimatlag samtidigt som det pumpas ut enorma mängder olja i Mexikanska golfen och en invandringsreform står för dörren. Men Demokraterna anser att det är mycket bråttom att få igenom den nya lagen innan höstens valrörelse inför kongressen drar igång och omöjliggör alla typer av kompromisser mellan blocken.

Republikanernas ledare i senaten, Mitch McConnell, anser att det nya lagförslaget är:
– En nationell energiskatt som kommer leda till ökad arbetslöshet.

President Barack Obama sa i ett uttalande till Reuters:
– De utmaningar vi står inför, understrukna av den enorma katastrofen i Mexikanska golfen, ger skäl att fördubbla våra ansträngningar för att reformera vårt lands energipolitik.

Frågan är bara om Obama är beredd att offra lika mycket politisk prestige i det här projektet som när han drev igenom en reformerad sjukförsäkring.