Cancerframkallande ämnen i platteven

Det är inte bara den starka växthusgasen kvävetriflourid som används när platteven tillverkas. Den kan också innehålla bromerade flammskyddsmedel och PVC som ger dioxin vid förbränning. Dessutom finns kvicksilver i lysrören på vanliga platt-tv-apparater. Globalt kommer hissnande 220 miljoner tv-apparater att produceras i år, enligt branschbedömare. Följ Klotets reporter Peter Alestigs resa på platt-tv-fabriken...

I Prag i Tjeckien finns sen bara några år, en av dom mest högteknologiska tv-fabrikerna i Europa. Men med så avancerad teknik blir allt också oerhört hemligt. I veckor fick jag tjata, ringa och maila olika personer på Panasonic och dotterbolaget IPS Alpha för att försöka övertyga dom om att nej, jag tänker inte försöka sno era affärshemligheter. Och till slut, till slut, så fick jag komma dit för att se fabriken. Eller i alla fall en fjärdedel av den, resten var utanför mitt besökstillstånd. Om jag fick ta några kort? Inte en chans.

Jag visas runt av Marcel Micek, som är produktionsschef på fabriken. Överallt är golven glänsande rena i fabriken. Till och med innanför personalentrén är det lika rent, eftersom alla som kliver in genom dörrarna måste ta av sig sina egna skor och ta på sig ett par sandalliknande specialskor istället. Det gäller även för besökande journalister, så jag drar på mig ett par i passande storlek. Över kläderna får jag dra en sorts filtrock. Allt för att inte smutsa ner där inne.

Anledningen till att det måste vara så rent, berättar Marcel Micek, är att det finns ett så kallat clean room i fabriken. Ett utrymme där det i princip inte finns något smuts, varken synligt eller osynligt, över huvud taget. Jag får först stå på en klibbig matta så att all smuts under sulorna fastnar. Sen går jag in i en luftdusch som blåser bort partiklar medan jag klappar på mig själv.

Så går det till varje morgon för dom som arbetar med att montera ihop våra nya tv-apparater. Och anledningen till att allt måste vara så rent, är enkel, LCD-panelerna är helt enkelt otroligt känsliga för smuts. Och den allra mest avancerade delen, den så kallade TFT-cellen, som är det innersta skiktet i LCD-tv:ns skärm, får inte ha några smutspartiklar på sig alls. Det är därför den oerhört starka växthusgasen kvävetriflurid anväds också vid rengöringen av panelerna.

I "normal room" sätts resten av tevens alla delar ihop: kretskort, metallramar, skruvar, muttrar och plastbitar. När man ser hur många delar som en tv består av så är det inte svårt att föreställa sig att den totala sträckan som delarna i en tv färdas, via båt, lastbil och tåg, innan de landar i ditt vardagsrum i form av en ny fin tv, säkerligen motsvarar flera varv runt jorden. Varor från en mängd underleverantörer, mycket från länder som Kina och Thailand, tillverkade av råvaror från jordens alla hörn, ska monteras ihop och till slut transporteras till återförsäljarna i till exempel Sverige.

Men exakt hur långt teven färdas och vilken miljöpåverkan som sker på vägen, det är det inte riktigt nån som har koll på. Tillverkarna är måttligt intresserade av att ta reda på det. Och inga forskare som jag har varit kontakt med kan svara på frågan. Inte ens de miljömärkningar som finns för tv-apparater, tittar i dagsläget på hur de uppmärkta tv-apparaterna färdas över vår planet och vad som händer på vägen.

På Svanen, som är den hårdaste miljömärkningen som finns på den svenska marknaden när det gäller tv-apparater, förklarar produktansvarig Ove Jansson att man hittills lagt mest fokus på tevens energiförbrukning i hemmet. Om några år, efter att man genom fört nästa livcykelanalys av tevens miljöpåverkan, kan alltså transporterna komma med som ett kriterium. Men i dagsläget sätts inga sådana krav på producenterna för att få en Svanenmärkning.

Framför mig har jag nu vad IPS Alpha kallar "semi-tv's". Det ser ungefär ut som en tv utan plastkåpor, bara en skärm med ett par kretskort på baksidan. Och faktum är att dom plastdetaljer som Panasonic sätter på här lite längre bort, kan vara den allra största miljöboven hos teven. I alla fall om man tittar på den omedelbara effekten på människors hälsa, enligt Erik Albertsen, som i tio års tid för Greenpeace räkning, tittat på hur vår elektronik påverkar miljön.

Plasten i tevens ledningar innehåller dels PVC, som i sig är farligt eftersom det bildar dioxiner när det förbränns vilket kan orsaka bland annat cancer, även i mycket små mängder. PVC är dessutom en väldigt hård plasttyp, och de mjukgörare som måste tillsättas har bevisade hormonstörande effekter, berättar Erik Albertsen. Plasten i platteven innehåller också bromerande flamskyddsmedel, som ser till att din tv inte börjar brinna för lätt och de bildar också, precis som PVC, dioxiner när de förbränns.

Det uppseendeväckande i sammanhanget är att det egentligen inte behöver vara så här. Att man fortfarande använder PVC och bromerade flamskyddsmedel beror enligt Erik Albertsen på Greenpeace bara på konservatism hos tv-tillverkarna. Det går nämligen att tillverka precis lika bra produkter utan de giftiga kemikalierna. Det har företaget Apple bevisat, berättar han, genom att ersätta en del plastdetaljer med aluminium, och dessutom designa bort behovet av flamskyddsmedel genom att sprida ut tevens värmegenererande delar.

Vad gäller trikväveflourid så menar Ray Weiss från Scripps att det i teorin absolut är möjligt att få ner utsläppen av kvävetriflourid till noll och i praktiken säkerligen till 2-3%. Det handlar bara om att förbättra tekniken i fabrikerna, säger han.

När det gäller de många leden från råvara till slutprodukt och transporterna kors och tvärs över jorden, så råder det ingen tvekan om att man redan i dag har teknik som gör det möjligt att följa processerna i detalj och därmed också se till att utsläpp och miljöpåverkan på vägen blir så liten som möjligt.

Peter Alestig
Peter.Alestig@sr.se