Vindkraft väcker känslor

Någon gång under hösten tar vi en titt på vindkraftens utveckling. Frågorna är många och svaren likaså. Hur många vindkraftverk skall vi ha? Hur störande är de? Skall fler kraftverk placeras i städer istället för på landsbygden? I och med vindkraftverk i obygden måste också vägar byggas - vad får det för konsekvenser? Kan man komma bort från bullret? När vindkraften producerar tillräckligt med el, kan man stänga ner fler kärnreaktorer då? 

Många är positiva till vindkraft bara de slipper dem i närheten (Not in my backyard!) men kanske kan ny teknik förändra den intställningen? Fyll gärna på med fler frågor, aspekter osv. via kommenteringsfunktionen!