Boende hittar utsläpp som myndigheterna missar

1:51 min

Luftföroreningarna i många amerikanska innerstäder kan vara betydligt värre än man tidigare trott, enligt en studie från Los Angeles. Genom att prata med de som faktiskt bor i olika områden har forskarna upptäckt och kartlagt betydligt fler utsläppskällor, än de som redovisas i offentliga databaser. Det här borde även testas i Sverige anser Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet.

– I vissa områden i Los Angeles är luftproblem mer omfattande än för regionen som helhet och utsläppen större än vi tidigare trott, säger professor på Occidental College som har lett det vetenskapliga arbetet.

I luftvårdsmyndigheternas databaser saknas många små utsläppskällor, till exempel bilskrotar, målerifirmor och stenhuggerier. Ibland kan det bero på att de är för små för att de ska kräva tillstånd. Men för människor i området är de ändå en hälsoproblem. Officiella uppskattningar visar att luftföroreningarna i Kalifornien leder till 19,000 förtidiga  och hundratusentals fall av astma varje år.

Genom att mäta utsläppen av små partiklar, mindre än 2,5 mikrometer, kunde forskarna konstatera att de mer än hälften av tiden ligger långt över de nivåer som rekommenderas. Luftvårdsmyndigheterna har ibland också missat med några hundra meter exakt var utsläppskällorna i ett område ligger. Vilket kan spela stor roll om man rekommenderar att till exempel en skola eller ett dagis inte ska ligga närmare än 150 meter från till exempel en bensinstation.

En stor del av faktainsamlandet har alltså gjorts av lokalboende. Men uppgifterna har kontrollerats av forskare, och professor James Sadd påpekar dessutom:
– Att lokalboende förmodligen bättre känner till sitt bostadsområde än en forskare som inte bor där.

När James Sadd adderar dessa nya utsläppskällor till de kartor han gjort, visar det sig också att de många gånger dyker upp i klungor. "Det är ganska skrämmande," säger han.
– It's pretty startling. Not only do you see facilities that are the same types of air quality emitters, as those found in the inventories, but you find them in clusters!

Det finns inte bara fler utsläppskällor än man tidigare trott. De nya områdeskartorna visar också att luftvårdsmyndigheterna missat utsatta områden, till exempel kyrkor eller hälsovårdscentraler - som ofta är en samlingspunkt för barn och äldre, de som också är mest känsliga för luftproblemen.

Det kanske kan låta obetydligt, men om myndigheterna rekommenderar att en skola eller ett dagis inte bör ligga närmare än 150 meter från en bensinstation, så kan ett sådant misstag spela stor roll, säger professor James Sadd.
– If the buffer is supposed to be 500 feet and your off by 200 feet, that's a big difference, that's 40% right?! And you may not have the buffer apply if the locations are inaccurate.

Den här metoden att låta boende själva hitta okända källor för luftföroreningar borde även testas i Sverige anser , professor i miljömedicin vid Umeå universitet. Här handlar det om mellan 3500-6000 dödsfall årligen på grund av utsläpp. Bertil Forsberg anser att kommunerna har bra koll på trafik och stora industrier, men inte på utsläppen från byggarbeten, tomgångskörning med lastbilar eller när många eldar med vedpanna.
– Det låter som ett intressant komplement till de källor som vi har via miljömyndigheterna, säger Bertil Forsberg.

Los Angeles har länge haft det föga hedervärda rekordet somstaden med USA:s sämsta luftkvalitet. Men Los Angeles-regionen består av omkring ett nittiotal olika städer, och i vissa delar av denna storstad är luftkvaliteten särskilt usel och nivåerna av giftiga ämnen från industrin, liksom sot och damm från till exempel dieseltrafiken är extra höga.

Nu har ett par av dessa "hot spots" bestämt sig för att göra något åt saken, och har föreslagit införandet av "gröna zoner" - för att med bland annat ekonomiska bidrag hjälpa lokala företag att bli grönare. Ett av dessa områden är Pacoima, i det nordostligaste hörnet av staden Los Angeles.

– This is Branford, and Branford and Montague streets are the kind of concentration of a lot of the industrial land in Pacoima, säger Lauren Ahkiam.
Hon svänger runt hörnan till Branford Street i Pacoima. Vägg i vägg ligger bilskrotar, stenhuggerier, lastbilsdepåer och krompläterare. Stendammet virvlar - medan rännstenen är glimrande våtblank av olja och lösningsmedel.

Det är inte alla som följer miljöreglerna till sista stavelse, påpekar Lauren Ahkiam.
– So we're seeing a lot of auto dismantlers, auto parts. It is a very toxic job so it's a major concern for the people who work there, because they're exposed to a lot of different chemicals when they're doing things like taking apart a car battery or taking apart an engine block, that there's just lead, lots of heavy metals and toxic fluids that people will be exposed to and if they don't follow proper protocol can then bring home to their families or might empty into the street and infiltrate into the ground water and cause sickness on a larger scale.

Någon halvtimmes bilresa sydost, alldeles öster om downtown Los Angeles, ligger Boyle Heights. Stadsdelen, med en radie om bara någon mil, omsluts av inte mindre än fem stora motorvägar. Och en järnvägsbangård. Så sot och damm från dieseldrivna fordon är ett av problemen här, berättar Elizabeth Blaney från grannskapsorganisationen .

– We have the 5 freeway, the 101 freeway, the 10, the 60 and the 710, so there are five freeways. One of these freeways in particular, connects Los Angeles to the port in Long Beach which is where all the goods come through to the City of L A and other parts of California. So we have lots of diesel issues, because all of those trucks go on the 710 and that passes right along through our community.

Det finns inte ett enda, stort företag som smutsar ned luften, utan istället ett stort antal små. Det är den sammantagna effekten av alla dessa utsläpp som är vårt problem, fortsätter Elizabeth Blaney.
– On a stationary source level, Boyle Heights doesn't have that one bad polluter that we would just go after. What Boyle Heights has is a series of different industries, a compilation of different industries that by itself, that one specific dry cleaner or paint body shop is not doing a whole bunch to contaminate, it releases some contamination, but the fact that there's 3 or 4 together in combination with the other industrial contaminating sources, cumulatively have a high level of contamination within Boyle Heights.

I en studie i Pacoima rapporterade var femte invånare att dom har luftvägsproblem, berättar Lauren Ahkiam på organisationen .
– Diesel pollution has a huge impact on people's health because of the different particulate matter impacts people's respiratory health, and also contributes to poor cardio-vascular health, so not even just lung issues like asthma and bronchitis but also things like heart disease and contributes to those issues and through survey, extensive household surveys we were able to find that it's actually closer to 20% of people who have respiratory illness.

Att en stor grupp människor i särskilt utsatta områden har hälsoproblem till följd av luftföroreningar är förstås inget nytt. Och luftvårdsmyndigheterna har i många år strävsamt arbetat för att förbättra luftkvaliteten. Problemet är att deras arbete varit litet planlöst, säger miljöjuristen Gideon Kracov. Dom ägnar sig ofta åt ett företag i sänder, istället för att se till den sammantagna effekten av utsläppen i ett område.

– The environmentalists have gone to the regulators and said "you must look at the cumulative impacts of all the things that are in this community." And for the most part the regulators have refused to do that. Instead the permit these facilities - again, on a smoke stack by smoke stack basis.
Gideon Kracov är också författaren till det lagförslag som nyligen introducerades i Los Angeles stadsfullmäktige, och som går ut på att skapa "gröna zoner" i dessa särskilt utsatta områden.

Tanken är att använda både "morot" och "piska." Att de företag som smutsar ned ska utsättas för tuffare inspektioner och hårdare sanktioner. Samtidigt som man vill hjälpa företag att bli "grönare" med till exempel olika former av skatterabatter, säger Gideon Kracov. Det kan handla om lägre fastighetsskatt, företagsskatt eller läger priser på vatten och el.

– The incentives can range from anything such as tax rebates for property taxes, utility tax rebates, potential business tax rebates. There can be planning incentives, there can be special grant funding. I would like to see face to face individuals who have responsibility to try to make this system work and be available for industry.

Ett dilemma är förstås att många av dessa små företag också erbjuder jobb för dem som bor i området. Och i ekonomiskt tuffa tider kan det vara en ekvation som är svår att få ihop.
– Vi är väl medvetna om det, säger Marcos Zamora-Sanchez på Pacoima Beautiful. Vi är inte ute efter att stänga företag, utan utbilda, och hjälpa dem att bli miljövänligare, och bättre grannar.

– The thing with the 'Clean Up, Green Up' campaign is not necessarily shutting down the industries, what we're trying to do is cleaning them up. And revitalizing the community. We don't want to tell our residents "you know what, you're not going to have a job next week." Because they still need to work there. But what we're trying to do is to educate these businesses that they can become more environmentally friendly in our communities and at the same time become a better neighbour.

Det här är Triumph Precision Products i Pacoima. I den stora maskinhallen står rader av metallsvarvar som - på beställning - fräser till allt från små bultar till vattenkranar. Doften av lösningsmedel och oljebaserad skärvätska ligger tung. Det familjeägda Triumph är också ett av dom första företagen i Pacoima att ställa upp på den nya "gröna" kampanjen. Men på sikt hoppas Dina Cervantes att många fler ansluter sig - att dom ser kampanjen som en möglighet och inte som ett hot.
– I hope so. I hope that businesses can see this as an opportunity and not necessarily as an attack.

Ett skäl till att Triumph är positivt till de "gröna zonerna" är att Dina Cervantes familj själva bor i området. Dom känner väl till luftvårdsproblemen och tror att de kan bidra till att avhjälpa dem.
– We live in the community, too, and we get it. We're not far away from the factory and we're not far away from the problem and we also live in this community. And I think why we got involved is that we realize that there is something that we can do.

För att kampanjen ska bli framgångsrik, är det viktigt att de lokala företagen får hjälp: både att hitta nya, "grönare" lösningar, och att de får ekonomiskt stöd att genomföra dem.
– It definitely, and really, really needs to be coupled with resources and a huge awareness campaign to the small businesses about what is available for them. And what they can do, because without it they you really are going to be hurting these small businesses that are trying to help the residents of the area, snaer Dina Cervantes.

Men samarbetet mellan myndigheter, företag och boende är något nytt i USA och entusiasmen är stor.
– There is not another city that has this ordinance in place. it's not about shutting down something, it's not about saying "stop!" It's about how do we work together so that businesses can continue to exist and communities can continue to exist in a healthy environment.

Claes Andreasson/Johan Bergendorff
Klotet@sr.se