Hur ska WWF och Greenpeace få oss att gå från kunskap till handling?

15 min

I boken "Environmentalism Since 1945" beskriver författarna Gary Haq och Alistair Paul miljörörelsens utveckling fram till våra dagar.

En av deras slutsatser är att miljömedvetande och kunskap om miljöfrågorna nu genomsyrar en stor del av vårt samhälle, men att den stora utmaningen är gå från kunskap till handling.

"Dagens gröna frågor påverkar ... de beslut som tas av regeringar, företag och enskilda människor på ett sätt som var otänkbart för ett århundrade sedan"

"Vi behöver inte mer kunskap. Utmaningen för dagens miljörörelse är hur vi ska kunna omvandla medvetenheten till konkret handling."

Vi bjöd in två av våra största miljöorganisationer: WWF som fyller femtio år i år,  och fyrtioåringen Greenpeace för att fråga hur de tänker anta utmaningen.

- Man måste fortsätta jobba på alla nivåer. Vi jobbar ju mycket med företag. Stora aktörer som påverkar både producenter och konsumenter oerhört mycket. Det är ett av våra sätt att jobba och vi tycker att förlyttar man de här företagen några procent så får det oerhört stor effekt. Det får mycket större effekt än att sitta i ett hörn och skrika, säger WWFs Håkan Wirtén.

--Det räcker inte längre idag att man köper sin ekologiska mjölk, sina ekologiska kläder och bygger sin egen gröna identitet, man måste vara med och ta sitt engagemang till en politisk handling. Vi tror att vi kan vara med och kanalisera människors gröna engagemang genom att öppna upp organisationen och få med fler människor som vill driva kampanjer tillsammans med oss, menar Greenpeace kampanjchef Patrik Eriksson.

Björn Forsberg, statsvetare och miljöforskare tror att miljörelsens problem är att den blivit för konsensusstyrd och nu behöver tuffa till sig och bli mer obekväm.

– Miljödebatten de senaste femton åren har tagits över av någon slags "technofixtänkande". Ett budskap om att vi kan klara de stora resurs- och miljöutmaningarna vi står inför med hjälp av tekniska innovationer och ingenjörskonst. Vi behöver ställa mer grundläggande frågor om vårt sätt att leva, vårt överkonsumerande samhälle - den typen av frågor.