Japans anti-kärnkraftrörelse har vind i seglen

6:36 min

 "Drums of fury" - ilskans trummor dånar när anti-kärnkraftsdemonstranter marscherar genom Tokyos Shibuya-distrikt.
– Jag hatar kärnkraft, och nu är folk ännu argare, säger en av organisatörerna bakom demonstrationen, konstnären Misao Redwolf. Målet nu, efter Fukushima-haveriet, är att stoppa alla kärnkraftverk i Japan.
Misao Redwolf hade räknat med 3-400 deltagare i dagens marsch, i stället kom runt 1.000. Nu känner hon att kärnkraftsmotståndarna har vind i seglen.

I Tokyos parlament pågår seminarier och överläggningar om kärnkraftens framtid. Regeringen, under nye premiärministern Yoshihiko Noda, säger att den uppmuntrar en nationell diskussion. Inget beslut väntas förrän tidigast nästa sommar. Men nye premiärministern är inte lika kategorisk som företrädaren, som sa att kärnkraften skulle avskaffas.

Kärnkraftsindustrin hoppas att vreden efter Fukushima-läckaget ska lägga sig snart. Och många experter i japanska medier säger att relativt resursfattiga Japan behöver kärnkraft för att kunna bevara sitt välstånd. I parlamentet finns nu tre utskott som ska granska varsitt ämne: det första är de relativa kostnaderna av alla energislag, det andra är kostnaden av att återanvända kärnkraftsbränsle och det tredje är vilken mix av energikällor Japan ska ha. The Economist om de japanska antikärnkraftprotesterna Länk till ansvariga kärnkraftsägaren TEPCO

Professor Jun Tateno, tidigare vid Japans Atomenergiforskningsinstitut, gav  2003 ut en bok där han varnade för att reaktorerna vid kusten utanför Fukushima var sårbara för en jordbävning och tsunami. Hans scenario i boken - att kylningen stoppades - blev dess värre verklighet efter jordbävningen och tsunamin i mars. Han säger att han är arg över hur hans och andra forskares varningar ignorerades:

I likhet med andra böcker om kärnkraft vid den tiden blev Tatenos bok ingen bästsäljare. Men varningsorden från Tateno, som är specialist på nukleär bränsleteknik, gjorde att hans karriär bromsades, säger han.
– Det har funnits ett slags komplex i samhället bestående av kärnkraftsindustrin byråkratin och en del forskare, enligt Tateno. Han hoppas att dess inflytande post-Fukushima begränsats.

Nu ges Tatenos bok ut i en ny utgåva, och andra atomenergiexperters böcker har också sent om sider blivit bästsäljare. Tateno säger att även om läget vid Fukushima-reaktorerna stabiliserats är faran inte över. Det finns risker associerade med fortsatt höga temperaturer, med att radioaktivitet sprids i vatten och luft, och även risken av nya vätgasexplosioner.

Jag frågar professtor Tateno om han håller med demonstranterna som kräver att alla kärnkraftverk stoppas. Han tycker att en del av Japans reaktorer ska förbli i drift en tid framöver. Men på sikt behövs nya, säkrare rekatorer, säger han.

Nu har evakueringszonen kring Fukushima åter reducerats till 20 km, därinnanför får ingen vara. Myndigheterna säger att utanför zonen är det säkert att vistas. Jag frågar professor Tateno om han håller med om att strålrisken är borta nu, det finns en del forskare som varnar för hälsorisker även vid långvariga låga stråldoser. Tateno säger att det inte är hans expertområde och pekar på att det är svårt att belägga.

Barn spelar boll utanför provisoriska evakueringsbostäder i Minami-soma, lite över 20 kilometer från Fukuushima-reaktorerna. Trebarnsmamman Sinabu Monma berättar att hennes hus ligger inne i den nu förbjudna zonen. Strålningen där är mellan 0,5 och 0,6 mikrosievert per timme. Området måste saneras innan vi kan flytta tillbaka.

Hon säger att ingen verkar veta hur lång tid saneringen kommer att ta eller om familjen någonsin kan flytta tillbaka till sitt gamla hus. 
– Jag kan inte lita helt på vad myndigheterna, för det har kommit så många olika besked, säger Sinabu Monma.

De provisoriska hemmen som byggts håller hög standard. Men Shinabu Monma oroar sig över strålning också här, över att maten ska vara farlig.
– Jag är orolig över cesium, säger hon, och barnen saknar sin trädgård att springa runt i.

Nils Horner
Nils.Horner@sverigesradio.se