Danmark är mer ambitiösa energisparare än Sverige.(Repris från 2/11 2011)

5:55 min

Christian Stenqvist, forskare på Lunds universitet har kartlagt olika energieffektiviseringstjänster inom EU och anser att en så kallad EPC (Energy Performance Contracting) som Middelfart använt sig av är ett av flera viktiga verktyg för att få fart på energieffektiviseringen i Europa. Han uppskattar att om alla kommuner skulle göra som i Middelfart skulle man kunna sänka Europas koldioxidutsläpp med 10-15 procent.

– Det kan lösas på olika sätt, men den här typen av exempel som finns i Danmark, men också mycket i Sverige, visar ju att det finns ett behov av att få hjälp med de här sakerna.

Christian Stenqvist förklarar också varför han menar att Danmarks mål om en energieffektivisering på 4 procent till 2020 är mycket ambitiösare än det svenska, som handlar om att minska energiintensitet med 20 procent till samma årtal, vilket förmodligen inte alls blir en reel minskning.

– Nej, prognosen för Sveriges energitillförsel pekar på en ökad energianvändning till 2020.