Solceller - ytterligare en maskinmyt?

11 min

Det räcker inte med solceller, hela den globala ekonomin måste ifrågasättas, anser Alf Hornborg som är professor i humanekologi vid Lunds Universitet och aktuell med en uppdaterad version av sin första bok på svenska "Myten om maskinen". Här gör han upp med föreställningen om en hållbar framtid som kommer att låta mänskligheten fortsätta som förut tack vare grön teknik. Häng med till Yxnevik...

Alf Hornborg lever långt från allfarvägarna, på gården Yxnevik söder om Västervik i Småland. Här finns knappt några grannar och sista biten är en skogsväg över klipphällar. Så kommer jag fram till vägs ände, ett gulmålat timmerhus från 1800-talet inbäddat i ädellövskog. Här bor han med sin fru och i huset intill bor sonen och två barnbarn. I vedspisen i köket sprakar en brasa. På väggen av skrädda mörkbruna stockar tickar ett gammalt väggur.

Det som oroar Alf Hornborg är den enorma förbrukningen av fossila bränslen där tillgångarna tids nog kommer bli knappa, samtidigt som konkurrensen om mark till jordbruk och biobränslen ökar. Resultatet är att klimatet förändras och att den biologiska mångfalden minskar. Roten till den negativa spiralen ligger idén om pengar, menar Alf Hornborg.

Pengar får de flesta människor att vilja skaffa sig mer och mer resurser, men det är ingenting naturligt. Pengar är ett kulturellt påhitt som bygger på alltings utbytbarhet. Kan vi bara ändra på spelreglerna i ekonomin så kan vi också skapa en hållbar värld för framtida människor, säger Alf Hornborg.

Alf Hornborg har forskat i decennier kring vad pengar egentligen är för någonting och vad som möjliggjort den enorma tekniska utveckling vi sett de senaste 200 åren. Myten om maskinen uppstod först i Storbritannien. Väverierna på 1800-talet drevs av ångmaskiner och framställde billiga bomullstyger i mängd för export, men Alf Hornborg har räknat ut att bomullen som britterna importerade från sina kolonier krävde betydligt mer mark än vad som fanns bundet i slutprodukten som exporterades. Den fantastiska kraften från stenkolet och mänsklig uppfinningsrikedom dolde marken och slavarbetet som britterna tillskansade sig.

Idag är det ännu mer komplext. En dator består av miljontals komponenter tillverkade på en mängd olika platser på jorden av råvaror brutna i ännu fler gruvor och när tvättmaskiner och dammsugare ersatt slitsamma pigjobb, så är det oftast människor med lika usla arbetsförhållanden i u-länder som satt ihop de där maskinerna åt oss i den rika världen, hävdar Alf Hornborg.

Vi går in från regnet och korna som ska säljas i höst och ersättas av en traktor och en betesputs som mal ned fodret till ingen nytta. Jag börjar fundera på vad som är Alf Hornborgs lösning på den dystra framtid han målar upp, där solceller inte är svaret utan bara en ny variant på myten om maskinen. Hornborg föreslår ett system med en lokal kupongekonomi utanför den globala världshandeln för att bryta att klyftorna på jorden hela tiden ökar och att vi lånar livsutrymme av kommande generationer.

– Jag har utarbetat ett konkret förslag hur man skulle kunna reformera hela valutasystemet. Om tex Sverige bestämmer sig för att göra något åt C02-utsläppen och långväga transporter och inser att ett sätt är att uppmuntra lokal produktion och konsumtion. Då skulle vi kunna trycka upp en valuta som jag har kallat LUTS (lokala utbytesbevis) och dela ut till alla hushåll i proportion till storleken som en medborgarlön. Begreppet arbetslöshet blir meningslöst eftersom alla människor kommer att hitta en funktion. Så jag tror att staten skulle ha mycket att vinna på att uppmuntra skattefria utbyten på lokalplanet som en sådan här kupongekonomi innebär, förklarar Alf Hornborg.