Vattenfall tycker dagens avgift är rimlig

2:03 min

Hur reagerar kärnkraftägarna i Sverige på Vetenskapsradions beräkningar av att avgifterna till kärnavfallsfonden skulle behöva höjas till 10 öre, jag kanske så mycket som 17 öre. Ett påslag som skulle kunna göra elen från flera reaktorer olönsam. Så här svarar Torbjörn Wahlborg som är chef för kärnkraft på Vattenfall och sitter i koncernledningen.

– Dagens nivå tycker vi är rimlig. Det är ett beprövat system och var tredje år så beslutas ju avgiften av regeringen baserat på långsiktiga prognoser och skulle det visa sig att man tror att det här blir dyrare så ska naturligtvis avgiften höjas, säger Torbjörn Wahlborg.

– Och om den skulle höjas till 10 öre, vad är din reaktion på det?

– Ja det ser jag som en helt hypotetisk fråga. Jag tror att det viktiga här är att komma ihåg att vi tar det fulla ansvaret för kärnavfallsfonden, avvecklingen och slutförvaret av radioaktivt avfall. Den kostnaden tar industrin, fortsätter Torbjörn Wahlborg.

– Oavsett hur hög den är? Var går smärtgränsen för Vattenfall?

– Det är svårt att prata om någon smärtgräns, men det är klart att de avgifter som vi ser idag ser rimliga ut och vi har ingen anledning att för tillfället ifrågasätta det, enligt Torbjörn Wahlborg.

– Men Fortum gick ut i morse och sa att en höjning till 10 öre då skulle det vara svårt för dem att få vinst på sin kärnkraft, delar du den uppfattningen?

– Det är naturligtvis så att en höjd avgift påverkar lönsamheten på kärnkraften, men vi ska ändå komma ihåg att tillslut så är det ändå vi i kärnkraftindustrin som ska stå för hela kostnaden för avvecklingen och slutförvaret så att den är vi helt införstådda med och det ansvaret tar vi på oss, avslutar Torbjörn Wahlborg.