Gröna plattskärmar utan klimatgas

1:36 min

När plattskärmar tillverkas släpps det ut klimatgaser som är mer än 16 000 gånger starkare än koldioxid. Efter Vetenskapsradions rapportering om problemet införs nu krav på rening av miljömärkta platt-TV och datorskärmar från Svanen.

Vi blev kontaktade av er på Vetenskapsradion för ett antal år sedan och ni hade ju uppmärksammat ett ökat utsläpp av de här växthusgaserna som är väldigt mycket farligare än koldioxid. Vi tog till oss det och när vi höjde kraven den här gången så lyckades vi få till krav på rening av de här gaserna, berättar Ove Jansson som är produktansvarig på Svanen.

Den nordiska miljömärkningen Svanen blir först i världen att kräva att tillverkarna av miljömärkta plattskärmar ska ha reningsutrustning som hindrar att de extremt starka växthusgaserna svavelhexaflourid och kvävetriflourid slipper ut ur fabriken.

Halterna av båda gaserna har fortsatt öka med 10-15 procent årligen i atmosfären under det senaste decenniet. Det handlar visserligen om en liten klimatpåverkan ännu så länge, motsvarande 0,06 procent av de globala koldioxidutsläppen enligt en aktuell forskningsrapport. Men det betyder ändå att de här starka växthusgaserna är en lika stor utsläppskälla som hälften av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Enligt marknadsföringsinistitutet GfK så såldes det totalt 7 miljoner prylar med LCD-skärmar i Sverige under det senaste året.

Hittills har runt en tredjedel av platt-tv-apparater och datorskärmar i butikerna varit Svanenmärkta och i de nya miljökraven ingår också lägre energiförbrukning och stopp för mjukgörande ftalater i sladdarna bland annat.

Referens: Arnold. T et al, Nitrogen trifluoride global emissions estimated from updated atmospheric measurements, PNAS, 2013, vol. 110 no. 6, Doi: 10.1073/pnas.1212346110