Även skiffergas utan "fracking" kan ge miljöproblem

4:46 min

Mikael Erlström, statsgeolog på Sveriges Geologiska Undersökning och adjungerande professor vid Lunds universitet, tror att de som hoppas på stor skiffergasutvinning i Sverige kan komma att bli besvikna. Tillgången på gas är liten, jämfört med i många andra länder i Europa, och även om skiffergasen är relativt lättutvunnen kan man inte utesluta miljörisker.

– Det finns alltid en risk att man kan förorena grundvattnet i de här områdena när man borrar ner till alunskiffern.