Nytt UNESCO-center i Stockholm

2:02 min

Nu öppnar FN-organet UNESCO ett nytt forskningscenter i Stockholm för att öka kunskapen om hur vi kan samarbeta om våra gemensamma vattenresurser för att undvika framtida konflikter.

– Jag tror inte vi kommer att se ökade väpnade konflikter om vatten, däremot tror jag att vi ser vi hur minskade vattenresurser ger upphov till ökad politisk instabilitet, säger Therese Sjömander-Magnusson som är chef för det nya UNESCO centret.

I ett framtida varmare klimat, med torka och nya nederbördsmönster förmodas alltfler människor tvingas flytta på sig för att få tillgång till vatten, vilket kan skapa nya spänningar. De allra flesta av världens länder delar på något sätt sina sötvattenresurser som sjöar eller floder med andra nationer.

Redan nu syns en växande trend där befolkningsrika länder i Asien köper upp stora landområden på den afrikanska kontinenten för att odla mat till sina invånare. Odlingar som skapar helt nya behov av bevattning och lätt kan hamna i konflikt med omkringliggande länder om det handlar om att dela på tex gemensamt flodvatten.

Forskare på SIWI, Stockholm International Water Institute, har studerat det här området i flera år och det kan nu få praktisk användning när institutet ska driva det nya FN-centret, tillsammans med Uppsala och Göteborgs universitet.

UNESCO-centret ska nämligen inte bara bedriva forskning, utan också ta fram förslag på hur man kan dela på gemensamma vattenresurser på bästa sätt. För tvärtemot vad man kanske tror, visar forskningen att vattendelning också ge stora möjligheter till samarbete, även i konfliktzoner. Ett exempel är ärkefienderna Indien och Pakistan som ända sedan 1960-talet haft ett samarbetsavtal om fördelningen av Indusflodens vatten.

– Jag tror grunden är att vi alla är så beroende både mänskligt, men också utvecklingsmässigt av vattenresurser, så att vi är mer benägna att sätta oss kring ett förhandlingsbord kring vattenfrågor än kanske många andra frågor, enligt Therese Sjömander Magnusson, vattenexpert och chef för FNs nya forskningscenter för internationella vattenfrågor i Stockholm.