MSB-chef: Det pratas mer om utsläppsminskning än klimatanpassning

6:10 min

 Mette Lindahl Olsson är enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med ansvar just för hur man ska möta fler naturkatastrofer i den globala uppvärmningen spår. Hon tycker det är dags att Sverige börjar ta tag i sin klimatanpassning.

– Jag tycker att vi inte ska koncentrera oss på bara ett hot utan på flera. I inslaget från Frankrike pratade ni också om värmeböljan 2003 då väldigt många människor dog. I sommar har vi sett häftiga skyfall och skogsbränder, men det är inte osannolikt att vi får en värmebölja som påverkar människors hälsa i högre grad. Så det vi måste göra är att anpassa hela samhället och ett brett spektra av risker till ett framtida klimat.

I Frankrike får man inte ens gå in i en skog med hög brandrisk och absolut inte köra fordon som kan ge gnistor, men Mette Lindahl Olsson anser att det är bättre med ökad information än förbud och att det inte är värt priset med en inskränkning av allemansrätten.

I Frankrike där har man oerhört mycket fler brandmän, flygplan, helikoptrar, brandbilar än i Sverige. Mette Lindahl Olsson anser att SMHI måste få fram bättre brandprognoser och när risken är som störst bör Sverige låna in resurser från andra länder redan på förhand så att vi kan gå på tidig attack mot bränderna.

Enligt Mette Lindahl Olsson så kan man inte enkelt säga vad som är värst, risken för fler skogsbränder eller ökade översvämningar på grund av stigande havsnivåer och fler kraftiga skyfall, eftersom båda kan leda till allvarliga skador på människor och egendom och samhällsviktiga funktioner, men att bränder mer drabbar landsbygd och näringsverksamheter och skyfall mer drabbar städer där många människor bor.

Enligt Mette Lindahl Olson så satsas det inte tillräckligt på klimatanpassning i Sverige idag. Vi är lite tagna på sängen. Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 startade upp en massa utredningar och en klimatmiljard tillsattes, men detta har inte samordnats tillräckligt och det har hittills pratats mer om hur utsläppen ska minskas än hur vi ska anpassa samhället till ett ändrat klimat.

Frågan om klimatanpassning har inte varit en "kioskvältare" i årets valrörelse anser Mette Lindahl Olsson. För att råda bot på det har Klotet tagit reda på vad samtliga åtta riksdagspartier vill göra för att klimatsäkra Sverige efter valet. Nästa vecka hör du det.