"Systemet är naivt konstruerat"

6:51 min

På ett seminarium arrangerat av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, diskuterades de framtida kostnaderna för kärnkraftsnedläggningen i Sverige. Förutom rivning och nedmontering av kraftverken så handlar det också om slutförvar av kärnavfall. Kärnkraftsindustrins avfallsbolag, Svensk kärnbränsle hantering, anses underskatta kostnaderna menar både Konjunkturinstitutet och konsulter från Stockholms universitet som SSM anlitat. 

Professorerna John Hassler och Per Krusell på Stockholms universitet säger att man måste utgå från att industrin har ett incitament för att hålla kostnadskalkylerna för hur mycket som ska betalas in till kärnavfallsfonden låga.

– Systemet för regleringsverksamheten är naivt konstruerat, säger John Hassler och syftar på att industrin själva får göra alla kostnadsberäkningar. De rent ekonomiska, när det gäller prisutveckling och lönekostnader borde göras av en utomstående part, säger han.

Svensk kärnbränslehanterings VD Christopher Eckerberg tillbakavisar att industrin medvetet underskattar kostnaderna.

– Det blir ändå industrin som får stå för kostnaderna i slutänden. Det finns alltså ingen vits med att pressa kostnaderna i beräkningarna, säger Christopher Eckerberg.

Men med tanke på kärnkraftsbolagens ekonomiskt pressade situation med låg lönsamhet är det osäkert hur mycket pengar som kommer finnas som säkerhet om pengarna i kärnavfallsfonden inte räcker till.