22/10

Dolph Lundgren tipsar pappor om friluftsaktviteter

Dags för Knattetimmen nu igen på lördag, frågeprogrammet speciellt riktat till er frågvisa föräldrar runt om i Sverige. Men du behöver inte vara förälder, det kanske är ditt barnbarn, styvbarn eller framtida barn som du har frågor kring. Du får gärna vara anonym och tveka inte att ställa udda frågor! Malin Alfvén och Louise Hallin är på plats från klockan 12, men telefonslussen öppnar redan vid 11; 08-24 15 00. Dessutom blir det friluftstips för pappor signerat Dolph Lundgren. /Carolina