Anders och Johanna gör Johans lista

Johan for iväg på uppdrag. Då tog Johanna och Anders över Johans lista och listade vad herr Pettersson skulle gjort om han vann 190 miljoner.