Pianorullar i Klassisk Förmiddag

Ignacy Paderewski (1860-1941)

7:55 min

När Ignacy Paderewski var 12 år började han på musikkonservatoriet i Warszawa. Efter studierna fick en en liten inkomst som musiklärare och kompositör. Han blev bekant med Richard Strauss och Anton Rubinstein. Rubinstein uppmanade Paderewski att satsa på sitt pianospel jämte komponerandet. I mitten av 1880-talet hade han en viss inkomst från salongsstycken han komponerat.

När Paderewski besökte Wien kom han i kontakt med Theodor Leschetizky och började studera för honom. Detta ledde till en lärarpost först vid Strasbourg-konservatoriet 1885 och sedan i Paris 1888, där han omedelbart gjorde stor succé. Konsertturnéer i Europa och Amerika följde. Paderewski blev något av en kultfigur, men hans drivkraft gjorde att han arbetade nästan utan uppehåll och hans hälsa blev lidande av det.

Paderewskis succé berodde inte bara på hans anslående utseende och hypnotiska scennärvaro utan också på hans fantasirika pianospel, även om han tog sig väldigt stora friheter med musiken. ”Det är inte fråga om hur det är skrivet”, anmärke han en gång, ”det är fråga om musikalisk effekt”. När han gjorde sina första skivinspelningar och pianorullar var han redan i femtioårsåldern och det anses att inspelningarna långt ifrån gör rättvisa åt hans pianospel.

Det första årtiondet på 1900-talet var bekymmersamt för Paderewski. Han hade visserligen en ansenlig succé med sin opera ”Manru”. Men för mycket arbete, och hans nästan maniska övande inför konserterna,  gjorde att han var tvungen att upphöra ge konserter av hälsoskäl under något år. Han återvände till konsertestraderna 1909, men hade förlorat lusten att spela.

På 1910-talet var Paderewski aktiv som statsman och politiker, men från 1922 började han åter ge konserter och göra inspelningar ända fram till Andra världskrigets utbrott 1939. Då var han i USA. Paderewski avled i New York 1941.

Ignacy Paderewski spelar

Ludwig van Beethoven

Pianosonat nr 14 ciss-moll, ”Månskenssonaten”

 Frédéric Chopin

Ballad nr 3 Ass-dur op 47

Etyd nr 3 E-dur op 10:3

Mazurka nr 17 b-moll op 24:4

Nocturne nr 12 G-dur op 37:2

Polonäs nr 6 Ass-dur op 53, “Polonaise héroique”

Franz Liszt

Ungersk rapsodi nr 10 E-dur

Ignacy Paderewski

Menuett G-dur op 14:1

Nocturne B-dur op 16:4

Franz Schubert

Impromptu B-dur D 935:3

Ständchen i arr av Liszt

20/1:

Richard Strauss (vecka 24)

Källa: Jim Samson i Oxford Music Online