Föräldrastöd

Hur du pratar med barnen om sjukdom

Oktober är den rosa månaden och mycket fokus läggs just nu på kampen mot bröstcancer. Men hur pratar man med sina barn när en allvarlig sjukdom drabbar familjen? Hur mycket ska man involvera dem och på vilket sätt? Föräldrastödjaren Viktoria Hansson Jonsson gästade studion och gav också tips på böcker och filmer som passar bra i sammanhanget!

Viktorias boktips:

Rädda barnens serie "För föräldrar"

- Sjuka barn i familjen av Elin Hordvik och Marianne Straume

- Små barns sorg av Atle Dyregrov

Rädda Barnen har också gett ut boken Stöd för barn i sorg, av Göran Gyllenswärd

Att läsa och titta på, tillsammans med barnen:

Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren

- Jim och piraterna Blom av Hasse Alfredsson

För mindre barn, Adjö, herr Muffin av Ulf Nilsson

Boken Möta barn i sorg av Per Böge och Jes Dige passar bra för t ex förskolepersonal.

Viktoria tipsar också om att Rädda barnen har krismottagningar, bland annat för barn i sorg, på flera håll i landet. Kyrkan har också liknande varianter.