Copperhillkrisen

Det handlade om lyxbygget, Copperhill,  som riskerar att falla ihop som ett korthus, i vart fall ekonomiskt.