onsdag igen

Och vi sysslade medmycket olika saker, igen...

Susan Lanefelt bad dig ställa tre frågor till dig själv om du funderar över det där med formen: Ser jag ut som jag önskar? Har jag kraften jag vill ha?Mår jag som jag vill?. Är svaren ja, jamen dåså! Är det nej? Gör något.

Tobias fredriksson åtrkom med svaret på frågan vi aldrig ställde när han var gäst i tisdags.

Sedan är det ju det här med kissandet på offentlig plats som tagit så mycket av vår tid i anspråk. Tänk öppet spår, tänk Vasaloppet.


Sedan ställde vi en hemlig fråga på webben: