Sommar, sex, och förväntan

Sommaren är den tid då vi kanske tycker vi har mer tid för varandra. Sexlivet skall få sig en extra uppmärksamhet. Men stämmer verkligen förväntan överens med verkligheteten?