Tisdag 28 oktober 2010

Grävlingar skapar problem i bostadsområde

Grävlingar saboterar och sätter skräck i bostadsområdet Söder i Östersund. Den enda hjälp kommunen kan erbjuda är en fångstfälla och många villaägare är kritiska.

- Man tycker att kommunen borde kunna erbjuda mer hjälp, säger en av de boende i området till SR Jämtland.

Många känner olust och oro över att ha ett av våra vanligaste rovdjur inpå knutarna och flera fastighetsägare har vänt sig till kommunen för att få hjälp.

En av dem är Glenn Granström, han släppte ut sin hund som hamnade i slagsmål med ett annat djur. När Glenn skulle fånga in hunden fick han en grävling i handen.

- Det är olustigt och de kan ju gräva sönder en hel del, säger han.

Håkan Genbäck miljöinspektör vid Östersunds kommun säger att folk står i kö för att låna fångstfällan. Han poängterar även att kommunen inte längre har något ansvar när det gäller att hålla efter skadedjur, det ligger sedan ett antal år tillbaka på varje enskild fastighetsägare att åtgärda de problem som finns.