Tisdag 7 februari 2012

Första hjälpen-kurs ska förebygga självmord bland samer

5:08 min

Ekonomisk press, riskfyllt arbete och känsla av utanförskap är något som tynger många renskötande samer. Det kan också vara en förklaring till den förhöjda förekomsten av dödsolyckor och självmord i gruppen, enligt flera studier.

- Om någon mår dåligt eller tar det sitt liv märks det så tydligt eftersom vi är en liten grupp, säger Lena Kråik, renskötare i Borgafjäll, till P4 Morgon. 

Lena Kråik sitter med i samverkansgruppen mellan landstinget och samebyarna i Jämtlands län som arbetar för att den samiska befolkningen ska få ett bättre bemötande av sjukvården.

Representanter från samebyarna erbjuds även utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa, för att de bland annat ska lära sig att se när någon mår dåligt.

- Jag tror man kan lära sig att se tecknen och kanske våga ingripa, säger Lena Kråik.