K-märkta ljud

Rishögen i radion

En av Västernorrlands ordekvilibrister och profiler mejlade in till programmet och ville k-märka ett ljud. Och när "Nalle" Nahlbom från Stöde ropar så svarar vi! I och för sig var det inte så svårt att relatera till hans förslag, eftersom det var en klassisk radiosignatur: "Jalopy" med Kermit Leslie, mer känd som Sveriges bilradios trudelutt. Dessutom bjöd Nalle på flera anekdoter från när det begav sig.