FREDAG 13 APRIL

Debatten om ambulansen fortsätter i P4 Morgon

Landstinget tänker flytta ambulansstationen i Örnsköldsvik - vilket medför en livsfarlig fördröjning av uttryckningstiden, enligt ambulanspersonalen.

I dag diskuteras frågan vidare, då sjukhusdirektören och ambulanssjukvårdens högsta chefer deltar i en aarbetsplatsträff på ambulansstationen.

Ambulanssjuksköterskan Andreas Lundin berättar om personalens tankar inför mötet.  

En intervju med sjukhusdirektör Karin Rapp i P4 Morgon på skärtorsdagen gav nytt bränsle till ambulansdebatten i Övik, i form av starka reaktioner från både lyssnare och ambulanssjuksköterskor.

För att möta en del av dessa anordnas mötet mellan landstingschefer och ambulanssjukvårdens personal.